Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/hala_hlavni-img.png

Městská sportovní hala

Znovuotevření městské sportovní haly

V pondělí 11. 5 .2020 se v souladu s nařízeními vlády otevírá městská sportovní hala.

Povoleny jsou sportovní akce s účastí do 100 osob. Co bude obtížné, musí se dodržet nařízení vlády ohledně zákazu používání šaten a sprch. V praxi to znamená, že sportovci přijedou do haly již převlečení do sportovního úboru, na chodbě se jen přezují a mohou sportovat. Po ukončení neodejdou do šatny, ale po přezutí   odcházejí z budovy. Výjimku lze udělit snad jen při první návštěvě, protože mnozí mají věci uzavřené ve skříňkách. Takže budou do šaten vpuštěni, vezmou si věci a odejdou, při dalších návštěvách až do skončení mimořádních opatření již výjimky nebudou.

Prosíme o pochopení, nesnažte se správce sportovní haly k něčemu přemlouvat, prostě nařízení musíme dodržovat.

Pavel Jirsa, ředitel školyUzavření městské sportovní haly

Na základě závěru zasedání bezpečnostní rady města v pátek 13.3.2020 jsme sportovní halu uzavřeli. O změně budeme včas informovat.

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1584090401107


Správcem sportovní haly je Jan Kabrhel --- hala@3zs.lit.cz
telefon: 461 618 110; 604 938 723
pomocníkem správce je pan Petr Pavelka


CENÍK MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY (soubor docx)

Městská sportovní hala prošla v roce 2015 o  hlavních prázdninách zásadní rekonstrukcí. Byla přebroušena, přelajnována a nalakována celá palubovka. Některé čáry u sportů, které se zde nehrají, zmizely (badminton), naopak u sportů, které jsou v Litomyšli preferovány (volejbal, basketbal, florbal, sálová kopaná, nohejbal) byly čáry vyřešeny nově včetně barevného řešení.

Hala byla otevřena v roce 1998. Jejím prvním správcem byl Jiří Gult, následoval jej Tomáš Flodr a nyní v této funkci působí Jan Kabrhel, jako pomocník správce je zaměstnán Petr Pavelka, jako uklízečka Marie Veselíková.

Za uplynulých 22 let byl provoz dvakrát přerušen z důvodu rekonstrukcí (střecha, palubovka).

V dopoledních hodinách v pracovní dny je hala vytížena výukou tělesné výchovy. Využívá jí především místní škola, tedy ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, dále Střední pedagogická škola a Speciální základní škola.

V odpoledních hodinách ji využívají především tři litomyšlské sportovní oddíly - volejbal, basketbal a florbal, dále nohejbal a Fakulta restaurování.

O víkendech zde probíhají mistrovská utkání a turnaje. Přednost mají místní oddíly, které zde mají domovské (a také domácí) prostředí, tedy florbal, basketbal a volejbal. Dále zde bude hrát domácí utkání 1. liga v sálové kopané Moravská Třebová, pravidelně zde pořádá akce pro postižené Léčebna Košumberk (turnaj v bocce).

V hale za dobu její existence proběhly některé významnější akce. Uskutečnilo se zde mistrovství republiky mužů a žen ve stolním tenisu v roce 1999 (zvítězili Petr Korbel a Hana Valentová), několikrát tu proběhlo mistrovství republiky v tomto sportu v mládežnických kategoriích. Hrálo se zde mezistátní utkání ve volejbale ČR - Polsko, přípravné soustředění tu měla volejbalová reprezentace Makedonie, v roce 2003 tu proběhla první olympiáda dětí a mládeže s Orbitem, mistři Evropy v aerobiku Valouch, Holzer, Strakoš tu také vystupovali. V roce 2013 se tu odehrálo přátelské utkání v basketbale BK Pardubice - Inter Bratislava, řada akcí se chystá.

Hala má dále vlastní posilovnu, která je otevřena denně v odpoledních a večerních hodinách.

Mimo provoz bývá hala obvykle v červenci, kdy se provádí větší údržba a opravy a generální úklid. Od srpna již většinou slouží k soustředění sportovních oddílů.