Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/pro-rodice_hlavni-img.png

Formuláře nejen pro rodiče

V tabulce naleznete vzory nejčastějších žádostí pro zákonné zástupce žáků ke stažení.


 Žádost

 soubor docx  soubor pdf 
   - žádost o uvolnění žáka z vyučování docx pdf
   - žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu   docx pdf
   - žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka docx pdf
   - žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání docx pdf
   - žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova docx pdf
   - žádost o odklad povinné školní docházky docx pdf
   - žádost o komisionální přezkoušení žáka docx pdf
   - žádost o poskytnutí bezplatné standardní poradenské služby docx pdf
   - žádosti o uvolnění žáka z vyučování - zjednodušené docx pdf
   - žádosti o uvolnění žáka z družiny - zjednodušené docx pdf