Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Třída 3. BAby nám spolu bylo lépe

Ve středu 22.1.2020 proběhl ve 3. třídách projekt, který se zabýval důležitostí lidských hodnot pod názvem ,,Aby nám spolu bylo lépe „ , vedený p. M. Nádvorníkovou. Nejdříve žáci určovali své pocity, dále pracovali v náhodných skupinách – třídili kartičky s různými hesly např. moudrost, humor, vzdělání, volný čas, peníze, pravidla a řád,… do 3 skupin: DŮLEŽITÉ – STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ – NEDŮLEŽITÉ. Tato činnost vedla k uvědomění si žebříčku hodnot .  Svá rozhodnutí mohly děti přehodnotit a kartičky přesunout. Přínosem byla vzájemná spolupráce ve skupinách a vzájemné dovysvětlení  některých  pojmů.