Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Třída 4. A

Projekt Na dvoře Rudolfa II

V úterý 28.1 proběhl pro žáky čtvrtých tříd projektový den Na dvoře Rudolfa II. Tento projekt navazuje na učivo vlastivědy. Žáci se vžili do rolí alchymistů, hvězdářů, kuchařů a krejčích a plnili úkoly zadané Rudolfem II., který je v závěru navštívil a pasoval na mistry svého cechu.


Návštěva střediska Naděje

zveřejněno 30.11.2019

22.11. se byla třída 4.A podívat do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Naděje. Zde byli žáci seznámeni s poskytovanými službami a programem, který Naděje nabízí. Potom si zahráli hry v tělocvičně a místní klubovně. Každý odcházel s tím, že se může kdykoliv vrátit a pestré možnosti různých aktivit využít.Jana Gerčáková


Dopravní výchova

zveřejněno 8.11.2019

6. 11. absolvovali žáci 4. tříd ve SVČ tři hodiny dopravní výchovy. V teoretické přípravě na silniční provoz se seznámili s povinným vybavením jízdního kola, některými dopravními značkami, situacemi v dopravním provozu, se správným chováním cyklisty.

Na závěrečných videích žáci zhlédli některé nebezpečné situace v dopravním provozu, se kterými by se mohli setkat. Výuka pod vedením pan Mgr. Tomáše Rádka byla zajímavá a přínosná.

Jana Gerčáková


Pasíčka ... 19. 9. 2019

zveřejněno 26. 9. 2019

Dne 19. 9. 2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili exkurze v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Během dopoledního programu si nejdříve prohlédli expozici s výkladem o trvale postižených zvířatech žijících ve stanici.

Druhá část zavedla žáky do pravěku. Zde se dozvěděli základní informace o zkamenělinách a na chvíli se stali paleontology, kteří odkryli kostru Iaguanodona. Na závěr si vyrobili sádrový odlitek amonitu nebo žraločího či medvědího zubu. Získané vědomosti žáci využijí v hodinách vlastivědy a přírodovědy.

tříd. uč. Boušková a Gerčáková