Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Třída 4. B

Projekt Na dvoře Rudolfa II

V úterý 28.1 proběhl pro žáky čtvrtých tříd projektový den Na dvoře Rudolfa II. Tento projekt navazuje na učivo vlastivědy. Žáci se vžili do rolí alchymistů, hvězdářů, kuchařů a krejčích a plnili úkoly zadané Rudolfem II., který je v závěru navštívil a pasoval na mistry svého cechu.


4.B v domě U Rytířů

aktualizováno 19.1.2020

V lednu navštívili žáci 4.B dům U Rytířů. Ve výtvarné dílně si s nadšením vyzkoušeli techniku mramorování a v galerii se seznámili s tvorbou Zdeňky Olivové.


4.B ve středisku Naděje

aktualizováno 2.12.2019

27. listopadu 2019 byli žáci 4.B pozváni do nízkoprahového zařízení Naděje v Litomyšli. Při návštěvě se dozvěděli, jak zde mohou zábavně trávit volný čas, nebo si vypracovat domácí úkoly, při nichž jim případně pomohou zdejší pracovníci.

Iveta Boušková
4.B - keramika v ateliéru ZUŠ

zveřejněno 16.11.2019

V rámci projektu MAP II navštívili žáci 4. B keramickou dílnu ve výtvarném ateliéru ZUŠ B. Smetany. Děti si zde vytvořily krásné dárky pro rodiče pod odborným vedením Šárky Frankové.

Iveta Boušková


Dopravní výchova ve 4. třídách

zveřejněno 8.11.2019

6. 11. absolvovali žáci 4. tříd ve SVČ tři hodiny dopravní výchovy. V teoretické přípravě na silniční provoz se seznámili s povinným vybavením jízdního kola, některými dopravními značkami, situacemi v dopravním provozu, se správným chováním cyklisty.

Na závěrečných videích žáci zhlédli některé nebezpečné situace v dopravním provozu, se kterými by se mohli setkat. Výuka pod vedením pan Mgr. Tomáše Rádka byla zajímavá a přínosná.

fotografie

Jana Gerčáková
Pasíčka ... 19. 9. 2019

zveřejněno 26. 9. 2019

Dne 19. 9. 2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili exkurze v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Během dopoledního programu si nejdříve prohlédli expozici s výkladem o trvale postižených zvířatech žijících ve stanici.

Druhá část zavedla žáky do pravěku. Zde se dozvěděli základní informace o zkamenělinách a na chvíli se stali paleontology, kteří odkryli kostru Iaguanodona. Na závěr si vyrobili sádrový odlitek amonitu nebo žraločího či medvědího zubu. Získané vědomosti žáci využijí v hodinách vlastivědy a přírodovědy.

tříd. uč. Boušková a Gerčáková

fotografie