Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/druzina_hlavni-img.png

ŠVP a řády šk. družiny a šk. klubu


Školní řády

   vnitřní řád šk.
družiny a šk. klubu  Školní vzdělávací program (ŠVP)

  ŠVP školní družiny