Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Anglický jazyk

aktualizováno 22.2.2020

Okresní kolo konverzační soutěže ... 18.2.2020

Dne 18.2.2020 proběhlo na naší škole okresní kolo v konverzační soutěži v angličtině.

Sjeli se k nám soutěžící z celého okresu Svitavy, aby si vyzkoušeli svoji schopnost komunikovat v angličtině na různá témata. Patří sem např. rodina, škola, volný čas, zájmy a záliby, cestování, oslavy svátků apod. Oproti loňskému roku se počet soutěžících z kategorie základních škol opět zvýšil.

V kategorii I A – 6. a 7. třídy ZŠ - svoje síly poměřovalo 16 soutěžících oproti loňským 14 žákům, v kategorii II A –  8. a 9. třídy ZŠ -  se letos účastnilo 22 soutěžících oproti loňským 20. Kategorie víceletých gymnázií je obsazována 4. studenty v kategorii prima a sekunda  a  4. studenty v kategorii tercie a kvarta. Soutěžící absolvují poslechové cvičení a potom jednotlivě komunikují na dané téma, odpovídají na otázky zkoušejících.

Kategorie I A  a I B končí okresním kolem, dva nejlepší žáci každé kategorie II A a II B postupují do krajského kola. To se koná 11. 3. 2020 od 9:00 hod v Pardubicích DDM BETA, Štolbova 2665.  Soutěžící musí být přihlášeni do 2. 3. 2020.

Soutěž je náročná jak pro soutěžící, tak pro zkoušející komisi i pedagogický doprovod. Děkujeme všem žákům a studentům, že mají chuť soutěžit. Děkujeme pedagogům za přípravu na soutěž a  pedagog. doprovodu za trpělivost v průběhu akce. 

Naši žáci se účastnili konverzační soutěže v angličtině.

I AAdam Ceral- 5. místo ze 16 zúčastněných
II AZuzana Štěpánská- 6. místo z 22 účastníků

              
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 Irena Matysová, 3 ZŠ Litomyšl   
aktualizováno 21.1.2020

Školní kolo konverzační soutěže ... 20.1.2020

Dne 20. 1. 2020 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Žáci soutěžili v kategoriích I A (do 7. tříd) a II A (8. a 9. třídy ZŠ). Po poslechové části zde zůstalo celkem 14 žáků, kteří si losovali daná téma.

V okresním kole nás budou reprezentovat v kategorii 1 A Adam Ceral, náhradnicí je Anna Jasanská. V kategorii 2 A postoupila Zuzana Štěpánská, náhradníkem je Michal Macek.

Přejeme Vám šťastnou ruku při losování tématu.aktualizováno 23.11.2019

Fashion show in class 5

Módní přehlídka v 5. třídě se letos nesla převážně ve sportovním duchu. Děti se oblékly do sportovních dresů, některé si přinesly z domu společenské oblečení včetně doplňků. Popisovali jsme jednotlivé modely a modelky a děti si zkusily, že prezentace před malým a známým kolektivem nebývá vždy jednoduchá.

Irena Matysová, učitelka angličtiny


Také ve druhé skupině proběhla módní přehlídka.

Pavel Jakl