Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/projekty_hlavni-img.png

Ekologické akce a projekty


Den Země

"Trojka" v modrozeleném

zveřejněno 28.4.2019

Na středu 24. dubna jsme naplánovali modrozelený den. Chtěli jsme tím žákům a sobě připomenout Den Země, který se slaví 22. dubna.

Měli jsme přijít oblečeni v modrozeleném - čím víc, tím líp. Žáci osmých a devátých ročníku připravili ve vestibulu informativní panely k ekologickým katastrofám a otázkám ekologického chování lidí.

Náš vestibul se ve středu ráno proměnil v letištní halu s check -pointy. Čekaly se fronty, počítalo se a zapisovalo. Průměrně nejvíce modrozelených věcí a doplňků (6,43) na sobě měli žáčci z 2. A, těsně za nimi byli deváťáci z áčka (6,17) následováni všemi pracovníky školy (6,02).

Cílem našeho snažení nebylo jen symbolické "modrozelené", ale také využití ekologické dopravy do školy. První sčítání proběhlo 12. dubna a 24. dubna jsme sčítali podruhé. Největšího zlepšení dosáhla třída 2. A, kde 78% žáků využilo ekologičtější dopravní prostředek (kolo, koloběžku, po svých, …). Následovaly třídy 5. A a 3. A s 50%.

Je skvělé, jak se kolektivy pro danou věc spojily. Pár postřehů pro dokreslení atmosféry. Čtvrťáci celý týden sháněli zelený a modrý lak na vlasy, paní učitelky si na zeleno lakovaly nehty, dokonce i zelené a modré spodní prádlo se kouskem ukázalo.

Pro příští rok bychom rádi Den Země oslavili v rámci projektového dnu ve větším rozsahu, než tomu bylo letos. Snad se nám to podaří.

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně

Zuzana Veselíkovázveřejněno 20.4.2019

Hodně se v současné době na škole věnujeme ekologii, takže ani Den Země nemůžeme přejít bez povšimnutí. Ve středu 24. 4. zkombinujeme veselé a užitečné. Při příležitosti tohoto dne se všichni oblečeme do zeleno-modré kombinace. Jednak z úcty k naší planetě - říká se jí modrá planeta, jednak je zelená barva barvou ekologickou. A nebudeme zakrývat, že se v těchto barvách chystá také nové logo školy.

A ta užitečná část, to bude plnění výzvy, abychom se alespoň tento den dostavili do školy ekologičtěji než jindy. Tedy pěšky, na kole, nebo alespoň MHD, co nejméně auty. Uvidíme, jak se nám náš záměr vydaří.

Pavel Jirsa - ředitel školy


Třídění odpadů

Tonda Obal na cestách .... 15.4.2019

zveřejněno 20.4.2019

V pondělí 15. dubna 2019 absolvovaly všechny třídy vzdělávací program, který zastřešuje Ekokom. Přijeli tři lektoři z Prahy a dětem přiblížili zásady třídění, co kam patří a další informace s tím související.

Zároveň probíhalo shromažďování sběru starého tříděného papíru, kterého jsme nakonec shromáždili cca 11,5 tuny. Takže máme za sebou opravdu ekologické dny.

Pavel Jirsa

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně