Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/hlavni-stranka_hlavni-img.png

Údaje o naší škole

Název školy:

Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okr. Svitavy

Adresa:

T. G. Masaryka 1145, 570 01 Litomyšl

Telefony:

ředitel:461 612 330
zástupkyně ředitele:461 613 090
hospodářka:461 612 356

IČO:47487275

email:3zs@lit.cz
web:https://www.3zslitomysl.cz
mapa:najdete nás zde


Datová schránka

Identifikátor datové schránky:
amjue85

Vzdělávací program:

1. - 9. třídyŠVP .... čj. ZS TGM 63-2017

Projekty

Modráskovy šablony, Modráskovy šablony II.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl
Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl

Doplňková činnost:

Městská sportovní hala, aula v přízemí školy, pronájmy prostor

Ostatní:

škola nemá vlastní jídelnu, žáci přecházejí do jídelny na sousední ZŠ

Záložka

Informace o GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
Správce OÚ: Základní škola Litomyšl; sídlo: T. G. Masaryka 1145, 570 01 Litomyšl, IČ: 47487275, DS: amjue85-16, telefon: 737850315, e-mail: 3zs@lit.cz
Pověřenec pro OÚ: ing. Klára Hudečková; e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel. +420720073518, úřední dny: po 13:00-16:00 a st 13:00-16:00

... co najdete na naší škole

třída prvňáčků
učebna informatiky
učebna informatiky
učebna Hv
družina
dětský koutek