Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Žákovský parlament

11.10.2019

Výjezdní zasedání žákovského parlamentu

Byli jsme 2. a 3. října na výletě v Budislavi ohledně školského parlamentu.

Nejdřív jsme se ubytovali a hráli jsme seznamovací hry. Taky jsme si rozdělili funkce. Probrali jsme si pravidla chování ve školském parlamentu. Navrhovali jsme fotografie na nástěnku.

Druhý den jsme navrhovali logo pro parlament a vymýšleli různé projekty. Nakonec jsme vybrali dva, ale zatím se budeme zaobírat jenom jedním a to stolním fotbálkem pro žáky školy.

Zakončili jsme to vyhodnocením pobytu.

fotografie

za školní parlament Kristýna Neprašová


26. 9. 2019

Volby do ŽP

Ve středu 25. 9. 2019 na naší škole proběhla akce, kterou jsme ještě nezažili, a to volby do žákovského parlamentu. Přípravy začaly již mnohem dříve, během třídnických hodin, kdy jednotlivé kolektivy hledaly své kandidáty. Našly se třídy s pěti až devíti kandidáty, ale i s jediným kandidátem. Věříme, že bylo těžké rozhodnout se kandidovat a přitom nevědět, co přesně práce v parlamentu obnáší. Proto si všech kandidátů vážíme, že našli odvahu a do voleb se přihlásili.

V úterý před volbami jsme připravili volební místnost v srdci naší školy, v knihovně. Ve středu v sedm ráno vše začalo. Volební komise ve složení: Anet Vavřínová, Štěpi Macháčková, Hanďa Janíčková, Sofi Radiven, Káťa Majtnerová a Jirka Mrázek se pustila do práce. Připravit seznamy, napočítat volební lístky, pravítka a propisky do pohotovosti a již je půl osmé a první voliči přicházejí. Žáci devátého a osmého ročníku volili samostatně o přestávkách. Od čtvrtého ročníku do sedmého se volilo hromadně během vyučování. Je deset hodin, volební místnost se uzavírá, čajem a sušenkami posilněná komise se pouští do sčítání hlasů. Tempo je rychlé a v 10:20 je rozhodnuto ….

Právoplatnými členy žákovského parlamentu se stávají: Anet Frodlová, Bóďa Ottová, Naty Smíšková, Týna Neprašová, Lukáš Vyhnánek, Anička Bubnová, Oliver Štěpánek, Martin Šimek, Matyáš Joukl, Kryštof Pohorský, Adam Kováč, Eliška Bažantová, Tomáš Hejtmánek, Áďa Vacková, Eliška Fenglová, Kuba Škraňka, Jindra Klička, Naty Dobrová.

Před volební místností, během čtení volebních výsledků, panovala radost a překvapení, zazníval výskot i mohutné gratulace úspěšným kandidátům. Domníváme se, že žáci si opravdu prožili volby se vším všudy a jednou si u voleb, třeba těch komunálních, vzpomenou na své první voličské zkušenosti u nás na "trojce".

A nyní dejme prostor číslům. Voleb se zúčastnilo 183 žáků a k volební urně se z rozličných důvodů nedostavilo 13 žáků. Platných bylo 182 volebních lístků.

A co naši zvolení parlamenťáci? Ti se hned příští týden vydají na Budislav na stmelovací pobyt a my sami jsme zvědaví, co vše vymyslí. A další zprávy? Ty už bude doufám napsané parlamenťáky samotnými. Protože jedním z cílů žákovského parlamentu je to, aby si žáci práci dělali sami a nesli si za ni i svůj díl zodpovědnosti.

fotografie

Za koordinátory žákovského parlamentu Zuzana Veselíková