Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/projekty_hlavni-img.png

Výukové materiály

Akce některých firem v období uzavření škol

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Rádi bychom Vám nabídli širokou škálu materiálů, které lze v tomto režimu využít, přehledně rozdělené na materiály pro vyučující, pro žáky a také pro rodiče.
Vše nově naleznete ZDE. Průběžně budeme obsah na této stránce doplňovat.
Zůstaňte s námi proto v kontaktu, ať Vám žádná novinka neuteče!
Online materiály ke stažení zdarma

PROGRAM ALF

Pomoc s výukou z domova. Vvzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi nabídli pomoc s výukou žáků doma ..... www.alfbook.cz .... univerzální kód: ucimesedoma

FRAUS

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické ... www.fraus.cz

NOVÁ ŠKOLA

Vážení vyučující,
vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
Přejeme hlavně hodně zdraví.  Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.


Aritmetika 1
01_6_zápis_desetinných_čísel.flipchartstáhni
02_6_porovnávání_desetinných_čísel.xlsstáhni
03_6_porovnávání_desetinných_čísel.flipchartstáhni
04_6_zaokrouhlování_desetinných_čísel.xlsstáhni
05_6_sčítání_desetinných_čísel.flipchartstáhni
06_6_sčítání_a_odčítání_desetinných_čísel.xlsstáhni
07_6_odčítání_desetinných_čísel.flipchartstáhni
08_6_násobení_desetinných_čísel.flipchartstáhni
09_6_násobení_a_dělení_des._čísel_0,1;_10.xlsstáhni
10_6_rozklad_čísel_na_součin_prvočísel.flipchartstáhni
11_6_nsn_a_nsd.xlsstáhni
12_7_zlomek_jako_část_celku.flipchartstáhni
13_7_rozšiřování_a_krácení_zlomků.flipchartstáhni
14_7_porovnávání_zlomků_s_celými_čísly.flipchartstáhni
15_7_celá_čísla_-_osa;_opačná_čísla.flipchartstáhni
16_7_porovnávání_celých_čísel.flipchartstáhni
17_7_celá_čísla_-_čísla_opačná.flipchartstáhni
18_7_sčítání_a_odčítání_celých_čísel.flipchartstáhni
19_7_sčítání_a_odčítání_celých_čísel_-_výběr_výsledku.flipchartstáhni
20_7_sčítání_a_odčítání_celých_čísel.xlsstáhni
21_7_násobení_celých_čísel.flipchartstáhni
22_7_násobení_celých_čísel.xlsstáhni
23_7_dělení_celých_čísel.flipchartstáhni
24_7_sčítání_a_odčítání_racionálních_čísel.flipchartstáhni
25_7_zápis_poměru.flipchartstáhni
26_7_krácení_a_rozšiřování_poměru.flipchartstáhni
27_7_dělení_úsečky_v_poměru.flipchartstáhni
28_7_dělení_množství_v_poměru.flipchartstáhni
29_7_procento_jako_část_celku.flipchartstáhni
30_7_výpočet_1_procenta.xlsstáhni
31_8_pojmenování_části_mocnin.flipchartstáhni
32_8_sčítání_mocnin_-_úvod.flipchartstáhni
33_8_sčítání_mocnin_-_příklady.flipchartstáhni
34_8_sčítání_a_odčítání_mnohočlenů.flipchartstáhni
35_8_násobení_mocnin.flipchartstáhni
36_8_dělení_mocnin.flipchartstáhni
Aritmetika 2
01_čísla_do_10_000.docstáhni
02_porovnávání_čísel.docstáhni
03_čísla_do_10_000-porov.docstáhni
04_převody_jednotek.docstáhni
05_dělení.docstáhni
06_sčítání_a_odčítání_do_10_000.docstáhni
07_násobení_dvojcif._a_trojciferným_číslem.docstáhni
08_jednotky_hmotnosti_a_objemu.docstáhni
09_násob._a_dělení.docstáhni
10_matemat_rozcvičky1.docstáhni
11_matemat_rozcvičky2.docstáhni
12_matemat_rozcvičky3.docstáhni
13_matemat_rozcvičky4.docstáhni
14_matemat_rozcvičky5.docstáhni
15_matemat_rozcvičky6.docstáhni
16_matemat_rozcvičky7.docstáhni
17_matemat_rozcvičky8.docstáhni
18_matematické_rozcvičky9.docstáhni
19_procvičování_násobení_a_dělení_10,_100,_1000.pdfstáhni
20_násobení_a_dělení_čísel_s_nulami.pdfstáhni
21_procvičování_matematické_tabulky_a_řetězce.pdfstáhni
22_procvičování_písemného_sčítání_a_odčítání.pdfstáhni
23_opakování_písemného_sčítání_a_odčítání.pdfstáhni
24_procvičování_násobení.pdfstáhni
25_procvičování_násobení_dvojciferným_činitelem.pdfstáhni
26_opakování_dělení_jednociferným_dělitelem_se_zbytkem.pdfstáhni
27_procvičování_dělení_dvojciferným_dělitelem_beze_zbytku.pdfstáhni
28_procvičování_dělení_dvojciferným_dělitelem_se_zbytkem.pdfstáhni
29_počítání_se_závorkami,_bez_závorek.pdfstáhni
30_procvičování_zaokrouhlování.pdfstáhni
31_procvičování_převodu_jednotek.pdfstáhni
32_procvičování_zlomků.pdfstáhni
33_výpočet_části_zlomku.pdfstáhni
34_slovní_úlohy_se_zlomky.pdfstáhni
35_slovní_úlohy.pdfstáhni
36_opakování.pdfstáhni
Aritmetika 3
01_přechod+.flipchartstáhni
02_autobus.flipchartstáhni
03_číslice_11-20.flipchartstáhni
04_hry-do_12.flipchartstáhni
05_obor_do_12.flipchartstáhni
06_v_hračkářství.flipchartstáhni
07_počítáme_do_20.flipchartstáhni
08_prodáváme_zmrzlinu.flipchartstáhni
09_autobus_a_roháčky.flipchartstáhni
10_počítáme_do_20.flipchartstáhni
11_str.5-9.flipchartstáhni
12_str.10-13.flipchartstáhni
13_str.14-17.flipchartstáhni
14_str.18-19.flipchartstáhni
15_str.20-22.flipchartstáhni
16_str.21-24.flipchartstáhni
17_str.25-26.flipchartstáhni
18_str.27.flipchartstáhni
19_str.28-30.flipchartstáhni
20_numerace_do_30.flipchartstáhni
21_numerace_do_20.flipchartstáhni
22_počítáme_do_23.flipchartstáhni
23_počítáme_do_25.flipchartstáhni
24_nakupujeme.flipchartstáhni
25_hravá_matematika.flipchartstáhni
26_pětiminutovky.flipchartstáhni
27_počítáme_do_27.flipchartstáhni
28_procvičujeme_+_a_-_do_27.flipchartstáhni
29_prostředí_pavučin.flipchartstáhni
30_početní_pětiminutovky.flipchartstáhni
31_prostředí_autobusu.flipchartstáhni
32_počítáme_do_27-pokračování.flipchartstáhni
33_zaokrouhlujeme_na_desítky.flipchartstáhni
34_číselné_řády.flipchartstáhni
35_počítáme_do_29.flipchartstáhni
36_počítáme_v_druhé_desítce.flipchartstáhni
Aritmetika 4
01_z_vse_opak.flipchartstáhni
02_z_číselná_osa,_porovnávání-opak.flipchartstáhni
03_z_zápis,_zaokrouhlování-opak.flipchartstáhni
04_z_sčítání,_odčítání-opak.flipchartstáhni
05_z_násobení,_dělení-opak.flipchartstáhni
06_zlomky_a_des.čísla-opak.flipchartstáhni
07_desetinná_čísla_1.flipchartstáhni
08_desetinná_čísla_2_sčítání.flipchartstáhni
09_desetinná_čísla_3_odčítání.flipchartstáhni
10_desetinná_čísla_4_násobení.flipchartstáhni
11_desetinná_čísla_5_dělení.flipchartstáhni
12_desetinná_čísla_6_slovní_úlohy.flipchartstáhni
13_dělitelnost_1_násobek,dělitel.flipchartstáhni
14_dělitelnost_2_znaky_dělitelnosti.flipchartstáhni
15_dělitelnost_3_prvočísla,rozklad.flipchartstáhni
16_dělitelnost_4_společný_dělitel.flipchartstáhni
17_dělitelnost_5_soudělná_a_nesoudělná_čísla.flipchartstáhni
18_dělitelnost_6_společný_násobek.flipchartstáhni
19_celáčdělení.flipchartstáhni
20_celáčnásobení.flipchartstáhni
21_celáčodčítání.flipchartstáhni
22_celáčsčítání.flipchartstáhni
23_celáracionální.flipchartstáhni
24_dělitelnostpřirozených_čísel.flipchartstáhni
25_dělitelnostdesetčísel.flipchartstáhni
26_měřítkoplánuamapy.flipchartstáhni
27_poměr.flipchartstáhni
28_převrácenýpoměr.flipchartstáhni
29_soustavasouřadnic.flipchartstáhni
30_zlomekčíslodesetinné.flipchartstáhni
31_zlomky.flipchartstáhni
32_zlomkynásdělení.flipchartstáhni
33_zlomkyrozškrác.flipchartstáhni
34_zlomkysčítodčít.flipchartstáhni
35_zlomkysmíšenáčísla.flipchartstáhni
36_znakydělitelnosti.flipchartstáhni
Český jazyk 1
01_toho_kluka_se_uz_nezbavime.docstáhni
02_jak_se_hunac_a_funac_spletli.docstáhni
03_o_bezohlednem_slonovi.docstáhni
04_ja_baryk_a_muj_bazant.docstáhni
05_slova_souznac._a_protiklad.docstáhni
06_predlozky_a_predpony.docstáhni
07_vyjmenovana_slova.docstáhni
08_slovni_druhy.docstáhni
09_podstatna_jmena.docstáhni
10_jak_olle_dostal.docstáhni
11_kolik_je_nás.docstáhni
12_lasse_spadne_do_jezera.docstáhni
13_název_knihy.docstáhni
14_nocujeme_na_seníku.docstáhni
15_s_bratry_je_jenom_trápení.docstáhni
16_sáňkujeme.docstáhni
17_stavíme_si_domeček.docstáhni
18_víc_o_nás_dětech_z_bullerbynu.docstáhni
19_drůbež_naší_tety.docstáhni
20_dvorek_tety_marty.docstáhni
21_koně_pana_gruny.docstáhni
22_králíček_nebojsa.docstáhni
23_na_statku.docstáhni
24_o_koze_lízince.docstáhni
25_ovečka_linda.docstáhni
26_prázd_mal_adámka.docstáhni
27_štěňátko_pro_elišku.docstáhni
28_jak_si_pejsek_roztrhl_kaťata.docstáhni
29_jak_si_pejsek_s_kočičkou_dělali_k_svátku_dort.docstáhni
30_o_pejskovi_a_kočičce,_jak_myli_podlahu.docstáhni
31_o_pyšné_noční_košilce.docstáhni
32_písmenko_s,s.docstáhni
33_písmenko_a,a.docstáhni
34_písmenko_p,p.docstáhni
35_písmenko_l,l.docstáhni
36_písmenko_m,m.docstáhni
Český jazyk 2
01_b,b1.flipchartstáhni
02_b,b2.flipchartstáhni
03_c,c.flipchartstáhni
04_č,č.flipchartstáhni
05_d,d.flipchartstáhni
06_dopis_babičce.flipchartstáhni
07_dvojhlásky1.flipchartstáhni
08_dvojhlásky2.flipchartstáhni
09_h,h.flipchartstáhni
10_ch,ch.flipchartstáhni
11_j,j.flipchartstáhni
12_k,k.flipchartstáhni
13_l,l_hrd.flipchartstáhni
14_m,m.flipchartstáhni
15_rýmujeme_s_rakem.flipchartstáhni
16_r,r.flipchartstáhni
17_ř,ř.flipchartstáhni
18_s,s.flipchartstáhni
19_táta_vaří.flipchartstáhni
20_v,v.flipchartstáhni
21_zima_zebe.flipchartstáhni
22_ž,_ž.flipchartstáhni
23_žížala_a_ježek.flipchartstáhni
24_čtení_se_zmijemi.flipchartstáhni
25_opakování_ža.flipchartstáhni
26_pohádkové_dvojice.flipchartstáhni
27_zábavné_čtení.flipchartstáhni
28_slova_souznačná.flipchartstáhni
29_slova_protikladná.flipchartstáhni
30_slabiky_di,dy,ti,ty,ni,ny.flipchartstáhni
31_čtení_s_porozuměním.flipchartstáhni
32_abeceda.flipchartstáhni
33_slova_s_ů,ú.flipchartstáhni
34_podstatná_jména.flipchartstáhni
35_rýmy_a_spodoba.flipchartstáhni
36_věty_a_souvětí.flipchartstáhni
Fyzika
37_7_fyzikální_veličiny_s,m_opak.flipchartstáhni
38_7_fyzikální_veličiny_v,p_opak.flipchartstáhni
39_7_fyzikální_veličiny_t,t_opak.flipchartstáhni
40_7_rovnoměrný_a_nerovnoměrný_pohyb.flipchartstáhni
41_7_rychlost_příklady.flipchartstáhni
42_7_dráha_rovnoměrného_pohybu.flipchartstáhni
43_7_síla_a_její_znázornění.flipchartstáhni
44_7_těžiště_tělesa.flipchartstáhni
45_7_hydraulické_zařízení.flipchartstáhni
46_7_chování_těles_v_kapalině.flipchartstáhni
47_7_měření_atmosférického_tlaku.flipchartstáhni
48_7_proudění_vzduchu.flipchartstáhni
49_7_fáze_měsíce.flipchartstáhni
50_7_zrcadla.flipchartstáhni
51_7_lom_světla.flipchartstáhni
52_7_čočky.flipchartstáhni
53_7_oko.flipchartstáhni
54_7_zobrazení_předmětu_čočkami.flipchartstáhni
55_9_opakování.flipchartstáhni
56_9_mg_pole_cívky_s_proudem.flipchartstáhni
57_9_elektromagnet.flipchartstáhni
58_9_vodič_a_cívka_s_proudem_v_mg.poli.flipchartstáhni
59_9_elektromotor.flipchartstáhni
60_9_elektromagnetická_indukce.flipchartstáhni
61_9_vznik_střídavého_proudu.flipchartstáhni
62_9_transformátor.flipchartstáhni
63_9_transformátor_příklady.flipchartstáhni
64_9_vodiče_a_izolanty.flipchartstáhni
65_9_vedení_proudu_v_kapalinách.flipchartstáhni
66_9_vedení_proudu_v_plynech.flipchartstáhni
67_9_polovodiče_typu_n_a_p.flipchartstáhni
68_9_polovodičová_dioda.flipchartstáhni
69_9_součástky_s_pn_přechodem.flipchartstáhni
70_9_jádro_atomu.flipchartstáhni
71_9_radioaktivita.flipchartstáhni
72_9_jaderné_reakce.flipchartstáhni
Geometrie 1
37_6_úhel_-_úvod.flipchartstáhni
38_6_pojmenování_úhlů.flipchartstáhni
39_6_druhy_trojúhelníků.flipchartstáhni
40_6_výšky_trojúhelníků.flipchartstáhni
41_6_těžnice_trojúhelníků.flipchartstáhni
42_6_kružnice_vepsaná,_opsaná_trojúhelníku.flipchartstáhni
43_6_osová_souměrnost.flipchartstáhni
44_6_stavba_krychle_a_kvádru.flipchartstáhni
45_6_stavba_tvarů_z_krychliček.flipchartstáhni
46_6_povrch_krychle.flipchartstáhni
47_6_objem_krychle.flipchartstáhni
48_6_povrch_kvádru.flipchartstáhni
49_6_objem_kvádru.flipchartstáhni
50_7_vzájemná_poloha_přímek.flipchartstáhni
51_7_shodnost_útvarů.flipchartstáhni
52_7_středová_souměrnost.flipchartstáhni
53_7_čtyřúhelníky_a_mnohoúhelníky.flipchartstáhni
54_7_obsah_a_obvod_čtyřúhelníků.flipchartstáhni
55_7_výšky_rovnoběžníků.flipchartstáhni
56_7_obsah_trojúhelníků.flipchartstáhni
57_7_lichoběžníky.flipchartstáhni
58_8_zápis_pythagorovy_věty.flipchartstáhni
59_8_pythagorova_věta_-_úvod.flipchartstáhni
60_8_pythagorova_věta_obrácená.flipchartstáhni
61_8_pythagorova_věta_-_výpočty,_rýsování.flipchartstáhni
62_8_výpočet_přepony.flipchartstáhni
63_8_výpočet_odvěsny.flipchartstáhni
64_8_pythagorova_věta_v_rovině.flipchartstáhni
65_8_kruh,_kružnice.flipchartstáhni
66_8_obsah_a_obvod_kruhu.flipchartstáhni
67_8_vzájemná_poloha_přímky_a_kružnice.flipchartstáhni
68_8_povrch_válce.flipchartstáhni
69_8_objem_válce.flipchartstáhni
70_9_objem_kužele.flipchartstáhni
71_9_objem_koule.flipchartstáhni
72_9_povrch_koule.flipchartstáhni
Geometrie 2
01_úsečky.docstáhni
02_přímky.docstáhni
03_kolmice.docstáhni
04_kolmice_2.docstáhni
05_rovnoběžky.docstáhni
06_obdélník.docstáhni
07_kružnice.docstáhni
08_trojúhelník.docstáhni
09_osa.docstáhni
10_rýsování_úseček.docstáhni
11_rýsování_úseček.docstáhni
12_rýsování_úseček.docstáhni
13_rovinné_útvary.docstáhni
14_trojúhelník.docstáhni
15_čtverec.docstáhni
16_rýsování_úseček.docstáhni
17_rýsování_úseček.docstáhni
18_obdélník.docstáhni
19_opakování_rýsování_a_měření_úseček.pdfstáhni
20_procvičování_opačných_polopřímek.pdfstáhni
21_procvičování_rýsování_kolmic.pdfstáhni
22_procvičování_rýsování_rovnoběžek.pdfstáhni
23_procvičování_rýsování_kružnic.pdfstáhni
24_opakování_-_kružnice_a_kruh.pdfstáhni
25_rýsování_trojúhelníků.pdfstáhni
26_pravoúhlý_trojúhelník.pdfstáhni
27_úhlopříčky_čtverce,obdélníku.pdfstáhni
28_procvičování_-_osa_úsečky.pdfstáhni
29_procvičování_obvodu_čtverce,_obdélníku,_trojúhelníku.pdfstáhni
30_procvičování_výpočtu_obvodu_geometrických_obrazců.pdfstáhni
31_opakování_obvodu_čtverce,_obdélníku_a_trojúhelníku.pdfstáhni
32_obsah_geometrických_útvarů.pdfstáhni
33_osově_souměrné_útvary.pdfstáhni
34_procvičování_-_obvod_a_obsah_geometrických_útvarů.pdfstáhni
35_souřadnice_bodů.pdfstáhni
36_tělesa.pdfstáhni
Geometrie 3
37_obdélník.flipchartstáhni
38_kruh.flipchartstáhni
39_geometrie_plošné_útvary.flipchartstáhni
40_stavby.flipchartstáhni
41_druhy_čar.flipchartstáhni
42_lomená_čára.flipchartstáhni
43_parkety.flipchartstáhni
44_lomené_čáry_podle_programu.flipchartstáhni
45_orientace_v_ploše.flipchartstáhni
46_osová_souměrnost1.flipchartstáhni
47_jednotky_délky.flipchartstáhni
48_geometrie-čtverec.flipchartstáhni
49_geometrie-trojúhelník.flipchartstáhni
50_měříme.flipchartstáhni
51_porovnávání_úseček.flipchartstáhni
52_rovinné_útvary.flipchartstáhni
53_stavíme.flipchartstáhni
54_úsečka_a_přímka.flipchartstáhni
55_hádanky_s_dřívky.flipchartstáhni
56_čtvercová_síť.flipchartstáhni
57_sudoku.flipchartstáhni
58_geom.loto.flipchartstáhni
59_sloupcový_graf.flipchartstáhni
60_geoboard_hrd.flipchartstáhni
61_počítej_a_hledej.flipchartstáhni
62_osová_souměrnost2.flipchartstáhni
63_obvod.flipchartstáhni
64_obsah.flipchartstáhni
65_hrajeme_s_koníkem.flipchartstáhni
66_tělesa.flipchartstáhni
67_křivá_přímá_čára.flipchartstáhni
68_geom_tvary2.flipchartstáhni
69_geom_obrázky.flipchartstáhni
70_polovina.flipchartstáhni
71_geom.tvary1.flipchartstáhni
72_evidence_tabulkou.flipchartstáhni
Geometrie 4
37_opakování_učiva_5.roč.flipchartstáhni
38_úhel_1_úhel,_osa_úhlu.flipchartstáhni
39_úhel_2_velikost_úhlu,_úhloměr.flipchartstáhni
40_úhel_3_rozdělení.flipchartstáhni
41_úhel_4_úhly_vedlejší_a_vrcholové.flipchartstáhni
42_úhel_5_úhly_souhlasné_a_střídavé.flipchartstáhni
43_úhel_6_sčítání_a_odčítání-početně.flipchartstáhni
44_úhel_7_sčítání_a_odčítání-graficky.flipchartstáhni
45_osová_souměrnost_1.flipchartstáhni
46_osová_souměrnost_2.flipchartstáhni
47_osová_souměrnost_3.flipchartstáhni
48_trojúhelník_vnitřní_a_vnější_úhly.flipchartstáhni
49_trojúhelník_typy_trojúhelníků.flipchartstáhni
50_trojúhelník_výšky.flipchartstáhni
51_trojúhelník_těžnice.flipchartstáhni
52_trojúhelník_střední_příčky.flipchartstáhni
53_trojúhelník_kružnice_opsaná.flipchartstáhni
54_trojúhelník_kružnice_vepsaná.flipchartstáhni
55_čtvereckosočtverec.flipchartstáhni
56_čtyřúhelníky.flipchartstáhni
57_krychlekvádr.flipchartstáhni
58_obdélníkkosodélník.flipchartstáhni
59_osaúsečky.flipchartstáhni
60_osovásouměrnost.flipchartstáhni
61_rovnoběžníkobvodobsah.flipchartstáhni
62_rovnoběžníky.flipchartstáhni
63_shodnost.flipchartstáhni
64_středovásouměrnost.flipchartstáhni
65_středověsouměrnéútvar.flipchartstáhni
66_trojúhelník.flipchartstáhni
67_trojúhelníkobsah.flipchartstáhni
68_úhelajehovelikost.flipchartstáhni
69_úhlysouhlasnéstřídavé.flipchartstáhni
70_úhlyvedlejšívrcholevé.flipchartstáhni
71_větyoshodnostitrojúhe.flipchartstáhni
72_výškatěžnice.flipchartstáhni
Chemie
01_8_směsi_-_úvodní_hodina.flipchartstáhni
02_8_roztoky.flipchartstáhni
03_8_složení_roztoků.flipchartstáhni
04_8_metody_dělení_směsí.flipchartstáhni
05_8_vzduch.flipchartstáhni
06_8_kyslík_-_křížovka.flipchartstáhni
07_8_voda.flipchartstáhni
08_8_procvičování_značek_prvků.flipchartstáhni
09_8_model_atomu.flipchartstáhni
10_8_zápis_atomů_a_molekul.flipchartstáhni
11_8_tabulka_na_ionty.flipchartstáhni
12_8_nukleonové_číslo.flipchartstáhni
13_8_atom_-_teorie.flipchartstáhni
14_8_zástupci_kovů.flipchartstáhni
15_8_koncovky_příd._jmen_-_domino.flipchartstáhni
16_8_názvosloví_kationtů.flipchartstáhni
17_8_názvosloví_oxidů.flipchartstáhni
18_8_názvosloví_halogenidů.flipchartstáhni
19_8_látkové_množství.flipchartstáhni
20_8_názvosloví_kyselin.flipchartstáhni
21_8_vánoční_risk.flipchartstáhni
22_9_hydroxidy.flipchartstáhni
23_9_zástupci_solí.flipchartstáhni
24_9_výroba_železa.flipchartstáhni
25_9_koroze.flipchartstáhni
26_9_evakuace.flipchartstáhni
27_9_organická_chemie.flipchartstáhni
28_9_tvorba_vzorců_uhlovodíků.flipchartstáhni
29_9_alkany.flipchartstáhni
30_9_alkeny,_alkyny.flipchartstáhni
31_9_procvičování_skupin_org._sloučenin.flipchartstáhni
32_9_deriváty_uhlovodíků.flipchartstáhni
33_9_halogenderiváty.flipchartstáhni
34_9_kyslíkaté_deriváty,_alkoholy.flipchartstáhni
35_9_nobelova_cena.flipchartstáhni
36_9_cannabis_sativa.flipchartstáhni
Literární výchova
01_poláček_karel_-_bylo_nás_pět.flipchartstáhni
02_hledání_klíčových_slov.docstáhni
03_chápání_textu_1.docstáhni
04_0_o_perníkové_chaloupce_1.docstáhni
04_1_o_perníkové_chaloupce_2.docstáhni
04_2_porovnávání_textu.docstáhni
05_bajky.flipchartstáhni
06_pohádka.flipchartstáhni
07_báje_a_pověsti.flipchartstáhni
08_0_četba_a_představy.docstáhni
08_1_pán_prstenů.docstáhni
09_pochopení_textu.docstáhni
10_pochopení_textu_ii.docstáhni
11_předvídání_děje_i.docstáhni
12_předvídání_děje_2.docstáhni
13_předvídání_děje_iii.docstáhni
14_exupéry_a._de_saint_-_malý_princ.flipchartstáhni
15_františek_nepil_-_já_baryk.flipchartstáhni
16_j.r.r._tolkien.flipchartstáhni
17_ztotožňování_s_textem_-_vojtěch_steklač.docstáhni
18_jaroslav_seifert.flipchartstáhni
19_0_ota_pavel.flipchartstáhni
19_1_ota_pavel_koncert.docstáhni
20_četba_a_otázky.docstáhni
21_alois_jirásek_-_filosofská_historie.flipchartstáhni
22_petr_bezruč_-_slezské_písně.flipchartstáhni
23_0_hašek_j._-_švejkovy_nehody_ve_vlaku.docstáhni
23_1_jaroslav_hašek_-_švejk.flipchartstáhni
24_k._h._borovský_-_epigramy.flipchartstáhni
25_klíčové_informace.docstáhni
26_klíčové_informace_2.docstáhni
27_0_klíčové_informace_3.docstáhni
27_1_ukradený_spis_139.docstáhni
28_0_z._jirotka_-_saturnin.docstáhni
28_1_zdeněk_jirotka.flipchartstáhni
29_františek_gellner_-_básně.flipchartstáhni
30_václav_hrabě_-_básně.flipchartstáhni
31_karel_kryl.flipchartstáhni
32_0_falešný_autostop.docstáhni
32_1_kundera_milan.flipchartstáhni
33_0_jan_werich_-_lakomá_barka.docstáhni
33_1_klíčové_informace_4.docstáhni
34_0_svěrák_-_smoljak_-_cimrman.flipchartstáhni
34_1_cimrmanova_cesta_za_českou_pohádkou.docstáhni
35_0_šimek-grossmann_-_povídky.flipchartstáhni
35_1_šimek-grossmann_-_moje_jízda_tramvají.docstáhni
36_michal_viewegh.flipchartstáhni
Prvouka 1
01_spolecenstva_poli.docstáhni
02_spolecenstva_vod.docstáhni
03_spolecenstva_lesu.docstáhni
04_zima_v_prirode.docstáhni
05_zima_a_zivocichove.docstáhni
06_horniny_a_nerosty.docstáhni
07_jarni_byliny.docstáhni
08_pestiky.docstáhni
09_ovocne_stromy.docstáhni
10_dopis_paní_zimy.docstáhni
11_dopravní_výchova_1.docstáhni
12_dopravní_výchova_2.docstáhni
13_jarní_dopis_z.docstáhni
14_litomyšl.docstáhni
15_měříme_délku.docstáhni
16_podzimní_dopis.docstáhni
17_povídání_o_pravěku.docstáhni
18_pracujeme_s.docstáhni
19_člověk_a_čas.docstáhni
20_doprava_a_dopr_prost.docstáhni
21_jaro.docstáhni
22_léto.docstáhni
23_podzim.docstáhni
24_zima.docstáhni
25_povolání_a_řemesla.docstáhni
26_rodina_a_příbuzní.docstáhni
27_zdravá_strava.docstáhni
28_dny_v_týdnu_.docstáhni
29_doprava_.docstáhni
30_hádanky_z_přírody.docstáhni
31_město_a_vesnice.docstáhni
32_příbuzenské_vztahy.docstáhni
33_rok_a_roční_období.docstáhni
34_povolání.docstáhni
35_ovoce_či_zelenina.docstáhni
36_zvířecí_rodinky.docstáhni
Prvouka 2
37_zvířata_na_farmě.flipchartstáhni
38_domácí_mazlíčci.flipchartstáhni
39_rodina.flipchartstáhni
40_rodina.flipchartstáhni
41_části_lidského_těla.flipchartstáhni
42_dny_v_týdnu.flipchartstáhni
43_dopravní_prostředky.flipchartstáhni
44_kolik_je_hodin.flipchartstáhni
45_měříme_čas.flipchartstáhni
46_měsíce.flipchartstáhni
47_o_jídle_trochu_jinak.flipchartstáhni
48_ovoce_a_zelenina.flipchartstáhni
49_roční_doby.flipchartstáhni
50_povolání.flipchartstáhni
51_veselé_velikonoce.flipchartstáhni
52_podzim.flipchartstáhni
53_dopravní_značky_1.flipchartstáhni
54_dopravní_značky_2.flipchartstáhni
55_houby.flipchartstáhni
56_les.flipchartstáhni
57_stromy.flipchartstáhni
58_zima.flipchartstáhni
59_smysly.flipchartstáhni
60_příroda_v_zimě.flipchartstáhni
61_jaro.flipchartstáhni
62_azkviz-dopr_značky.flipchartstáhni
63_co_dělat,když.flipchartstáhni
64_azkviz-hodiny.flipchartstáhni
65_azkviz-rostliny.flipchartstáhni
66_azkviz-rok.flipchartstáhni
67_azkviz-naše_tělo.flipchartstáhni
68_azkvíz-sv.strany.flipchartstáhni
69_azkviz-povolání.flipchartstáhni
70_zdravá_výživa.flipchartstáhni
71_třídní_pravidla.flipchartstáhni
72_svět_strany.flipchartstáhni
Přírodopis
01_dychani_a_fotosynteza.pptstáhni
02_houby.pptstáhni
03_obojživelníci-bezocasí.pptstáhni
04_obojživelníci-ocasatí.pptstáhni
05_obojživelníci-pisemna_prace.pptstáhni
06_plazi-hadi.pptstáhni
07_plazi-ještěři.pptstáhni
08_plazi-krokodylove,zelvy.pptstáhni
09_plazi-pisemna_prace.pptstáhni
10_ptáci-anatomie.pptstáhni
11_ptáci-další_zástupci.pptstáhni
12_ptaci-nadřád_běžci,plavci.pptstáhni
13_ptáci-poznavackaa.pptstáhni
14_ptáci-poznavackab.pptstáhni
15_ptáci-řád_dravci,_sovy.pptstáhni
16_ptáci-řád_hrabaví.pptstáhni
17_ptáci-řád_měkkozobí,kukačky.pptstáhni
18_ptáci-řád_pěvci.pptstáhni
19_ptáci-řád_šplhavci.pptstáhni
20_ptáci-řád_vrubozobí.pptstáhni
21_savci-ptakořitní.pptstáhni
22_savci-vačnatci.pptstáhni
23_savci-šelmy-teorie.pptstáhni
24_šelmy_psovité-kočkovité.pptstáhni
25_šelmy_lasicovité.pptstáhni
26_šelmy_medvědovité.pptstáhni
27_řád_ploutvonožci.pptstáhni
28_řád_zajícovci.pptstáhni
29_řád_hlodavci.pptstáhni
30_rad-sudpkopytnici.pptstáhni
31_rad-lichokopytnici.pptstáhni
32_řád_chobotnatci.pptstáhni
33_řád_kytovci.pptstáhni
34_řád_letouni.pptstáhni
35_řád_hmyzožravci.pptstáhni
36_řád_primáti.pptstáhni
Výchova k občanství
37_ekologie.docstáhni
38_chráněné_krajinné_oblasti.docstáhni
39_kdo_jsem_i.docstáhni
40_kdo_jsem_ii.docstáhni
41_koloběh_času_i.docstáhni
42_koloběh_času_ii.docstáhni
43_kultura_ii.docstáhni
44_náše_obec.docstáhni
45_naše_vlast_i.docstáhni
46_naše_vlast_ii.docstáhni
47__naše_země_v_dějinách.docstáhni
48_opakování_i.docstáhni
49_opakování_ii.docstáhni
50_povolání.docstáhni
51_státní_svátky.docstáhni
52_škola_a_my.docstáhni
53_významné_dny.docstáhni
54_parlament.docstáhni
55_kultura.docstáhni
56_stát.docstáhni
57_sebepoznání.docstáhni
58_empatie.docstáhni
59_osobnosti.docstáhni
60_světová_náboženství.docstáhni
61_osobnosti_ii.docstáhni
62_státní_moc.docstáhni
63_civilizace.docstáhni
64_společnost.docstáhni
65_státní_moc_ii.docstáhni
66_ekonomika.docstáhni
67_sjednocování_evropy.docstáhni
68_ekologie.docstáhni
69_čas.docstáhni
70_evropská_unie.docstáhni
71_ekologie_ii.docstáhni
72_občanský_život.docstáhni
Zeměpis
37_planeta_země_-_zeměpisná_síť.docstáhni
38_planeta_země_-_určování_zeměpisné_polohy.docstáhni
39_planeta_země_-_časová_pásma.docstáhni
40_planeta_země_-_litosféra.docstáhni
41_planeta_země_-_oceány_a_moře.docstáhni
42_planeta_země_-_voda_na_pevnině.docstáhni
43_planeta_země_-_přírodní_krajiny.docstáhni
44_afrika_-_poloha.docstáhni
45_afrika_-_povrch.docstáhni
46_afrika_-_podnebí_a_vodstvo.docstáhni
47_afrika_-_příroda.docstáhni
48_asie_-_poloha.docstáhni
49_asie_-_povrch.docstáhni
50_asie_-_vodstvo.docstáhni
51_asie_-_podnebí,_příroda.docstáhni
52_asie_-_obyvatelstvo.docstáhni
53_evropa_-_poloha.docstáhni
54_evropa_-_povrch.docstáhni
55_evropa_-_vodstvo.docstáhni
56_evropa_-_podnebí,_příroda.docstáhni
57_čr_-_poloha.docstáhni
58_čr_-_povrch.docstáhni
59_čr_-_podnebí_a_počasí.docstáhni
60_čr_-_vodstvo.docstáhni
61_čr_-_půdy.docstáhni
62_čr_-_rostlinstvo_a_živočišstvo.docstáhni
63_čr_-_ochrana_přírody.docstáhni
64_čr_-_obyvatelstvo.docstáhni
65_čr_-_sídla.docstáhni
66_čr_-_hospodářství.docstáhni
67_čr_-_energetika.docstáhni
68_čr_-_těžký_průmysl_(hutnictví,_strojírenství).docstáhni
69_čr_-_těžký_průmysl_(chemický,_stavební_hmoty).docstáhni
70_čr_-_lehký_průmysl.docstáhni
71_čr_-_zemědělství,_potravinářský_průmysl.docstáhni
72_čr_-_cestovní_ruch.docstáhni