Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Předměty vyučované na naší školeI. stupeň


II. stupeň
M... Matematika
M... Matematika
Čj... Český jazyk
Čj... Český jazyk
Aj... Anglický jazyk
Aj... Anglický jazyk
NS... Náš svět (Prvouka)
Rj... Ruský jazyk
Vl... Vlastivěda
Nj... Německý jazyk
Pd... Přírodověda
... Přírodopis
Hv... Hudební výchova
Z... Zeměpis
... Tvořivé činnosti (Výtvarná, pracovní ... výchova)
D... Dějepis
Inf... Informatika
F... FyzikaCh... ChemieVkO... Výchova k občanstvíVkZ... Výchova ke zdravíHv... Hudební výchovaVv... Výtvarná výchovaArt... Art (výtvarná výchova v anglickém jazyce)Tv... Tělesná výchova... Pracovní činnostiSv... Sportovní výchovaChpr... Chemická praktikaKoA... Konverzace v anglickém jazyceI... Multimediální informatika