Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/projekty_hlavni-img.png

Modráskovy šablony - projekt

Nové Modráskovy aktivity


Projekt Nové Modráskovy aktivity II

Tzv. Šablony, v našem provedení projekt pod názvem Nové Modráskovy šablony funguje už roku 2017, v současné době probíhá jeho druhá etapa. Je zaměřena na pomoc dětem s různými znevýhodněními a na celkové zpestření a zefektivnění výuky. Z evropských peněz tedy financujeme práci asistentů pedagoga ( celkem 4 zkrácené úvazky ), kteří ve škole působí jako podpora učitelů při práci se třídou, kde jsou žáci, potřebující zvláštní pomoc. Dále se financují tzv. tandemové hodiny, kdy ve třídě působí dva učitelé současně, doplňují se, pomáhají žákům, kteří to potřebují. Hodně prostoru je v rámci tohoto projektu věnováno doučování. V podstatě všichni žáci mají možnost chodit na doučování, nejčastěji z matematiky, češtiny angličtiny. Myslíme si, že jde o užitečně vynaložené prostředky a považujeme tyto projekty za přínosné. Současné Šablony jsou naplánovány na období 2019-21, ale předpokládáme, že hned navážeme třetí etapou, která je již připravena.


č. projektu: CZ.1.01/1.1.28/02.0012

Lektor Ivan N. Pachl na základních školách v Čisté a v Němčicích

zveřejněno 3.11.2016

1. listopadu pokračoval náš projekt Nové Modráskovy aktivity výukou na venkovských školách.
Tentokrát lektor Ivan N. Pachl navštívil nejprve školu v Čisté, kde vedl hodinu anglického jazyka ve 4. a 5. třídě. Tématem hodiny byl místní supermarket se všemi náležitostmi. Děti si procvičily (a naučily se) anglická slovíčka - zelenina, maso, ovoce, mléčné výrobky …. Pan Pachl byl na konci hodiny odměněn spontánním potleskem.
Na škole v Němčicích vyučoval podobnou hodinu ve třídě čtvrté. Při menší slovní zásobě, odpovídající nižšímu ročníku, se děti během hodiny mnohé nové naučily a konec hodiny byl zpříjemněn živou diskuzí mezi dětmi o tom, co si v němčickém supermarketu koupí.
Z obou škol jsme odjížděli s pocitem dobře provedené práce a se vzpomínkou na usměvavé tváře dětí.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel JaklRodilí mluvčí tentokrát na venkovských školách

zveřejněno 6.5.2016

Jak už je zvykem poslední 4 roky, v rámci evropského projektu pravidelně půjčujeme rodilé mluvčí, působící na naší škole, do okolních vesnic. Nyní v květnu proběhly dva výjezdy, ze všech okolních škol (s výjimkou Janova) máme malou fotodokumentaci. Na školách učili Aaron Husby a I. N. Pachl.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel JirsaRodilí mluvčí na venkovských školách

zveřejněno 21.3.2015

V návaznosti na evropský projekt i nadále "zapůjčujeme" naše lektory-rodilé mluvčí do výuky na venkovských školách. V pondělí 9. března 2015 jsme vyučovali angličtinu v Osíku, Budislavi a Vidlaté Seči, v pondělí 16. března v Janově, Čisté, Němčicích a Českých Heřmanicích. Několik fotografií dokumentuje tuto činnost I. N. Pachla (Anglie, Skotsko) a Belindy Christensen (Austrálie).

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel JirsaVánoční zpívání na zahájení projektové výstavy

zveřejněno 30.12.2014

Po slavnostním zahájení výstavy se návštěvníci školy přesunuli na dvorek školy, kde ...

podívejte se na video na youtube.com: Vánoční zpívání 2014

Pavel JaklNoviny píší o naší škole

zveřejněno 13.12.2014

V souvislosti s finální fázi projektu EU psal o naší projektové výstavě a o rodilých mluvčích v hodinách angličtiny regionální tisk, konkrétně Lilie a Trs. Zde jsou ukázky.

   

Pavel Jirsa - ředitel školyVýstava výrobků našich žáků

zveřejněno 5.12.2014

Hlavní událost následujícího týdne, k níž dlouhodobě směřují naše aktivity. Již téměř dva roky využíváme financí z EU a nadešel čas prezentovat výsledky. V pátek 12. prosince v 16 hodin otvíráme výstavu produktů vzniklých v tomto období. Ve vánočně vyzdobené škole si budete moci jednak prohlédnout fotodokumentaci z toho, jak to všechno vznikalo, ale především samotné výrobky, a to z keramiky, vyřezané ze dřeva, vytvořené v kroužcích ručních prací atd. Na nádvoří v doprovodném programu se žáci naší školy představí s programem vánočních písní.
Drobné občerstvení bude k dispozici. Zvláště pro rodiče a děti chystající se k zápisu, budou otevřeny některé aktivity v třídách pro nejmenší žáky.
Přijďte se podívat, co všechno umíme. Všichni budete upřímně vítáni.

Pavel Jirsa - ředitel školyPozvánka na projektovou výstavu

zveřejněno 29.11.2014Rodilí mluvčí na venkovských školách

zveřejněno 15.11.2014

Předposlední projektový výjezd s rodilými mluvčími do okolních venkovských škol proběhl v pondělí 10.listopadu 2014.
Tentokrát cestovali Ivan Nicky Pachl a Belinda Christensen. Zatímco Ivan pokračoval ve školách, kde působil již dříve (Janov, České Heřmanice), Belinda učila poprvé v Ćisté a Němčicích. U ní zaujala především hra na tichou poštu v angličtině.
Máme tu fotodokumentaci ze všech obcí kromě Janova. Poslední výjezd bude následovat za dva týdny do Budislavi, Vidlaté Seče a Osíka. Ač projekt jako takový brzy skončí, již probíhají jednání o tom, že tyto návštěvy rodilých mluvčích jsou pro děti tak přínosné, že se určitě budou hledat nové zdroje, a že tedy projekt bude i nadále pokračovat.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel Jirsa - ředitel školyNoví rodilí mluvčí na škole

zveřejněno 7.11.2014

Zatímco A. College a I. N. Pachl pokračují ve svém působení na škole, kde pravidelně pracují s žáky a zlepšují jejich výslovnost a porozumění angličtině, navazujeme kontakty s dalšími osobami.
Ve škole již působí a pravidelně dochází Belinda Christensen (na snímku, rodilá Australanka), bohužel na mrtvém bodě skončila jednání s Mustafou Rachim (Alžířan), naopak zdá se býti na dobré cestě, že se v nejbližší době objeví mezi žáky nová osobnost, a sice Aaron Husby.

Pavel Jirsa - ředitel školyDagmar Betty v hodinách angličtiny

zveřejněno 18.10.2014

Dagmar Betty, rodilá mluvčí z Chicaga, opět vedla hodiny angličtiny. Děti její aktivity baví a užívají si aktivit v anglickém jazyce. Některé ukázky z hodiny v 7. třídě (žáci předvádějí "car repair").
Zatímco výuka Mustafy Rachiho z Tuniska se kvůli smluvním nejasnostem oddaluje, příští týden nastoupí a bude zde působit Belinda Christensen z Austrálie.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel Jirsa - ředitel školyNávštěvy rodilých mluvčích se dále rozvíjejí

zveřejněno 28.9.2014

Projekt Nové Modráskovy aktivity hrazený z peněz EU vstupuje do další fáze.
Zatímco naše hodiny angličtiny pravidelně navštěvují již "staří známí" (Adam Colledge, I. N. Pachl a Dagmar Betty) rozjíždíme spolupráci s dalšími zajímavými učiteli - první hodiny si již odučil Mustafa Rachi (původem Alžírsko) a nyní rozjednáváme další spolupráci s Belindou Christensen (původem Austrálie).
Věříme, že tyto návštěvy budou pro děti atraktivní a přispějí ke stálému zkvalitňování anglické konverzace.

Pavel Jirsa - ředitel školyRodilí mluvčí - lektoři angličtiny ve školním roce 2014-15

zveřejněno 31.8.2014

Na školu budou i nadále docházet lektoři - učitelé angličtiny, rodilí mluvčí, tedy lidé, kteří se narodili mimo česky mluvící prostředí.

Dagmar Betty Bradac - narozena v Chicagu (USA)
Ivan Nicholas Pachl - narozen ve Skotsku (VB)
Mustapha Rachi - narozen v Alžírsku
Adam Colledge - narozen v Birminghamu (VB)
Ještě jeden další lektor, jehož jméno dosud neznáme.

Pavel Jirsa - ředitel školyNové Modráskovy aktivity na venkovských školách

Naše projektové aktivity v tomto školním roce naposledy v okolních obcích

zveřejněno 27.4.2014

V rámci našeho projektu EU Nové Modráskovy aktivity (CZ.1.07/1.1.28/02.0012) zajeli 24. dubna dva naši rodilí mluvčí na hodiny angličtiny do Čisté, Janova, Českých Heřmanic a Němčic.
Zde odučili po jedné hodině, všichni účastníci projektu navíc dostali propagační předmět (puzzle s obrázkem školy). Ve všech školách se shodli, že chtějí na podzim v těchto užitečných aktivitách pokračovat.
Přikládáme fotodokumentaci z Janova, Němčic a Českých Heřmanic, v Čisté jsme s sebou neměli fotoaparát.

Pavel Jirsa - ředitel školy

fotografie z akce (otevře se nové okno)
zveřejněno 19.4.2014

Ve čtvrtek 10. 4. proběhla další výuka lektora Aj na venkovských školách, tentokrát ve Vidlaté Seči, Budislavi a Osíku.
Lektor Ivan M. Pachl navazoval na předchozí hodiny a po tématech Rodina, Barvy a čísla, Dům a jeho pokoje a vybavení se děti věnovaly tématu Části domu a zahrada. I tentokrát děti používaly obrázky, o kterých povídaly, a lepily je na tabuli. Procvičily si zároveň i barvy, čísla, vlevo, vpravo, uprostřed, přídavná jména apod.
Protože to v tomto školním roce byla poslední návštěva lektora, dostaly všechny děti dárek - puzzle s obrázkem školy, která projekt uskutečňuje. Všichni byli s výukou spokojeni a děti měly z dárku velkou radost. Výuka s lektorem proběhne ještě příští rok v 1. pololetí.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel Jirsa - ředitel školyzveřejněno 3.3.2014

V únoru proběhla v rámci projektu Nové Modráskovy aktivity další výuka lektorů Aj na venkovských školách. 6. února navštívil Adam Colledge žáky ZŠ v Čisté a v Němčicích a Ivan Nicholas Pachl žáky ZŠ v Janově a v Českých Heřmanicích.

20. února zavítal pan Pachl do ZŠ ve Vidlaté Seči, v Budislavi a v Osíku. Na všech školách se žáci 3. - 5. tříd na výuku s lektory moc těšili. Adam Colledge v kroužku mimo lavice rozebíral s dětmi na konkrétních předmětech jejich materiál, barvy, velikost, využití. Ivan Pachl tentokrát s dětmi mluvil o bydlení, částech domu, místnostech a jejich vybavení, samozřejmě formou hry a s názornými obrázky.

Vyučovací hodiny rychle ubíhaly a děti se s lektory nerady loučily.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel Jirsa - ředitel školy


Nová anglická rodilá mluvčí

zveřejněno 12.1.2014

Od nového roku učí na naší škole nová anglická rodilá mluvčí, jmenuje se Piper Newby a doufáme, že se jí u nás ve škole bude líbit. Věříme, že její přítomnost bude přínosná jak pro ni, tak především pro naše žáky, jejichž výslovnost a porozumění by se měly systematicky zlepšovat.

Pavel Jirsa - ředitel školy


Rodilí mluvčí v okolních obcích

zveřejněno 22.12.2013

Rodilí mluvčí již podruhé učili angličtinu v okolních obcích (19.12. - Janov, Čistá, Němčice a České Heřmanice), vše v rámci v rámci projektu EU.

fotografie z akce (otevře se nové okno)

Pavel Jirsa - ředitel školy


Výsledky projektu Evropské unie

zveřejněno 28.10.2013

Dnes po uplynulém týdnu bychom chtěli zdůraznit dvě projektové aktivity:
Rodilí mluvčí na hodinách angličtiny tento týden působili jednak na naší škole (Adam a Jolana), ale vyjeli i do okolních obcí, takže si s člověkem narozeným v Londýně mohli pohovořit žáci v Budislavi, Janově a Českých Heřmanicích, s člověkem z Liverpoolu děti z Čisté a Němčic.
V kroužku ručních prací malé dívky většinou z 2.třídy šily barevné kostky - jehelníčky. Ty stehy nejsou vždy nejpevnější, ale na druháčky se myslím můžeme pochlubit velice pěknými výrobky.

Pavel Jirsa - ředitel školy


Projekt EU - rodilí mluvčí - míří také do okolních obcí

zveřejněno 19.10.2013

Naplno již běží několikaletý projekt z peněz EU, v jehož rámci chodí do hodin základních škol angličtí rodilí mluvčí, kteří při pravidelném styku s dětmi výrazně zkvalitňují jejich porozumění a schopnost konverzovat v anglickém jazyce.
Na III. ZŠ žáci těchto návštěv již využívají od září 2012. Od října 2013 začínají vyjíždět i do málotřídních škol okolních obcí. Zatímco na konci minulého školního roku leželo těžiště hlavně na Davidu Eldredovi (z Irska) a Dagmar Betty (z USA - Chicago), nyní to jsou především Adam Colledge (Liverpool), Ivan Nicky Pachl (Londýn, Skotsko) a zvláště u malých dětí cestovatelka Jolana (USA, Asie).
Na ZŠ T.G.Masaryka tito lektoři tráví 30 hodin měsíčně, nyní tedy Adam a Ivan vyrážejí postupně do Vidlaté Seče, Osíka, Budislavi, Čisté, Janova, Němčic a Českých Heřmmanic, aby i zdejší děti měly možnost každé čtvrtletí s těmito lidmi mluvit a jazykově se rozvíjet.

Pavel Jirsa - ředitel školy


projekt Evropské unie

zveřejněno 21.9.2013

Náš projekt EU - podpora výuky angličtiny rodilými mluvčími běží hned od začátku září naplno. Prostřednictvím agentury Akaia i vlastními lektory se v září uskutečnilo celkem 22 hodin s Ivanem (rozeným v Liverpoolu) a Adamem (z Birminghamu), kteří tak v tuto chvíli navazují především na květnové a červnové působení Davida Coldreda (ten je z irského Belfastu).
Naše škola se tímto způsobem bude snažit podpořit i okolní venkovské školy, takže v říjnu se mohou těšit na tyto kontakty také děti z Čisté, Janova, Němčic, Českých Heřmanic, Budislavi, Vidlaté Seče a Osíka.

Pavel Jirsa - ředitel školy


zveřejněno 13.9.2013

Toto je nyní napsáno v průčelí naší školy. Informujeme tím veřejnost o našich "evropských" aktivitách.
Z peněz Evropské unie jsou financovány pravidelné návštěvy rodilých mluvčích v hodinách angličtiny, čímž by se měla výrazně zkvalitnit dovednost dětí rozumět angličtině a správně komunikovat. Dále je z těchto peněz financováno především špičkové materiální vybavení kroužků a částečně i jejich provoz.
Z projektu je kromě toho financována i výuka nové multimediální informatiky.

Pavel Jirsa - ředitel školy


zveřejněno 27.8.2013

V letošním roce (2013) jsme financováni ze dvou evropských fondů. První z nich končí, byl po dva roky zaměřen na zkvalitnění čtenářských dovedností, matematických kompetencí a na zpestření výuky přírodovědných předmětů.
Zároveň jsme získali finance na další projekt, který jsme nazvali Nové Modráskovy aktivity. O něm podáváme vcelku pravidelné a podrobné informace na nástěnce na litomyšlském náměstí u drogerie Teta. Tento projekt je zaměřen na:

  • Jazykové vzdělávání - nejviditelnějším přínosem jsou pravidelné návštěvy rodilých mluvčích v hodinách angličtiny. Děti mají možnost se s rodilými mluvčími pravidelně setkávat a komunikovat, což by mělo jejich výslovnost a porozumění jazyku výrazně zkvalitnit. Tato aktivita již probíhala v minulém školním roce, bude pokračovat v následujících dvou školních letech a plánujeme, že v tom budeme pokračovat i nadále.
  • V rámci projektu posíláme tyto lidi i do okolních venkovských škol, aby i zde měly děti od nejmenších tříd možnost mluvit s rodilými Angličany nebo Američany, nyní tu máme i jednoho Ira.
  • Další rozsáhlou částí projektu je podpora zájmového mimovyučovacího vyžití dětí, jde o robotiku, fotokroužek, řezbářství, ruční práce, keramiku i turistický kroužek. Zde zvláště v těch více technických oborech jsme z uvedených dotací pořídili špičkové vybavení pro činnost dětí.
  • Třetí součástí projektu je nová, multimediální informatika, která byla z projektových peněz zařazena navíc do školního vzdělávacího programu a bude probíhat v 9. třídě

Pavel Jirsa - ředitel školy


zveřejněno 26.5.2013

Rodilí mluvčí na hodinách angličtiny

V uplynulém týdnu pokračoval projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu. Hlavní těžiště leží v těchto dnech na výuce rodilých mluvčích v hodinách.
Na škole působí v tuto chvíli dva. David Eldred (pochází ze severoirského Belfastu) a Dagmar Betty z amerického Chicaga. Ohlasy jsou pozitivní, hodiny vypadají přínosně, i děti činnost baví, i když je pro ně občas náročná, zvláště když náš lektor neumí vůbec česky. Předpokládáme, že se budou lektoři průběžně obměňovat, aby se děti naučily slyšet více lidí mluvících rodilou angličtinou.

Pavel Jirsa


zveřejněno 19.5.2013

Rodilí mluvčí na hodinách Aj

Konečně se nám rozjel naplno projekt Evropské unie nazvaný Nové Modráskovy aktivity.
Jeho hlavním bodem a cílem je výrazná podpora studia angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích. Tento týden (od 13. května 2013) na naši školu nastoupili Američanka, rodilá mluvčí z Chicaga Dagmar Betty a Ir David Elgred. První ohlasy na jejich působení jsou pozitivní.

Pavel Jirsa