Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/projekty_hlavni-img.png

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (projekt I-KAP)

šk. rok 2018/19

Podpora polytechnického vzdělávání

zveřejněno 10.5.2019

30. dubna navštívila třída 8. A ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl kroužek připravený v rámci výše uvedeného projektu.
Vedoucí kroužku Jan Šlégr připravil velmi zajímavou dvouhodinovku na téma elektřina. Nejdříve seznámil žáky s teorií ohledně elektrického pole, nebezpečnosti elektřiny, s několika základními vzorečky a dalšími důležitými tématy. K základním demonstracím sloužil elektrostatický přístroj. Viděli jsme elektrický výboj a přístroj používali na různé pokusy.
V druhé části si žáci pomocí žákovské soupravy pro práci s elektřinou vyzkoušeli použití plochých baterií, žárovek a diod v žákovských sadách.
Úplně nakonec pan Šlégr ukázal trubice s nižším tlakem a jejich rozsvícení pomocí Teslova transformátoru.
Závěrečným potleskem byl velmi potěšen a žáci se již těší na další kroužek.

několik málo fotografií z akce .... otevře se v novém okně

Pavel Jakl - učitel chemieÚvodní informace

zveřejněno 21.9.2018

Naše škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2, která nese název Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů a kroužků pro žáky základních a středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Naše škola na tomto projektu spolupracuje s Gymnáziem Aloise Jiráska v Litomyšli. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje