Škola, kde to žije...
https://3zslitomysl.cz/assets/layout_1/images/pages/skola_hlavni-img.png

Škola

rodinná atmosféra školy s malými počty žáků ve třídách • škola kousek od vlakového i autobusového nádraží • nejnovější škola v Litomyšli • spolupráce s rodiči, otevřená komunikace • vstřícný a partnerský přístup ke všem • individuální přístup k žákům • činnost metodika prevence a výchovného poradce • množství zájmových kroužků ... školní družina, školní klub • originální akce pro děti i rodiče • moderní učebny s interaktivními tabulemi • nová specializovaná jazyková laboratoř •městská sportovní hala škole k dispozici • družina od 6,30 do 17,00 hodin